• چنانچه شما بازاریاب یا ویزیتور حرفه ای  هستید، از این قسمت وارد شوید

  • چنانچه شما مالک با مدیر یک برند یا محصول هستید، از این قسمت وارد شوید

  • چنانچه شما مصرف کننده هستید، از این قسمت وارد شوید

  • با پرداخت هر یک میلیون تومان شما صاحب یک سهم از پنج‌هزار سهم قابل واگذاریاز مجموع بیست هزار سهم فیشاپینگ خواهید شد.

  • با پرداخت هر ده میلیون تومان شما صاحب ده سهم از پنج‌هزار سهم قابل واگذاریاز مجموع بیست هزار سهم فیشاپینگ خواهید شد.

  • با پرداخت هر بیستمیلیون تومان شما صاحب بیست سهم از پنج‌هزار سهم قابل واگذاری از مجموع بیست هزار سهم فیشاپینگ خواهید شد.

  • با پرداخت هر پنجاه میلیون تومان شما صاحب پنجاه سهم از پنج‌هزار سهم قابل واگذاری از مجموع بیست هزار سهم فیشاپینگ خواهید شد.

  • با پرداخت هر یکصد میلیون تومان شما صاحب صد سهم از پنج‌هزار سهم قابل واگذاری از مجموع بیست هزار سهم فیشاپینگ خواهید شد.

  • با پرداخت هر دویست میلیون تومان شما صاحب دویست سهم از پنج‌هزار سهم قابل واگذاری از مجموع بیست هزار سهم فیشاپینگ خواهید شد.

  • برای استفاده رایگان به مدت محدود در فیشاپینگ، لطفاً اطلاعات لازم را تکمیل نمائید.

کلیه حقوق سامانه یکپارچه‌سازی فروشگاههای ایران متعلق به فیشاپینگ می باشد.