خرید سهام (مشارکت در سود فیشاپینگ):

سهامداران با خرید هر سهم از فیشاپینگ در  پورسانت فیشاپینگ  مربوط به سفارش کالا به شرکتها، سهیم می‌شوند.

تعداد کل سهامهای قابل واگذاری 5000 سهم از مجموع 20000 سهم می باشد و هر سهام 1.000.000 تومان ارزشگذاری شده است.

پورسانت فیشاپینگ:

فیشاپینگ این امکان را برای فروشگاهها فراهم می‌کند که مستقیما به شرکتها کالا سفارش بدهند.

فیشاپینگ این امکان را برای شرکتها فراهم می‌کند که سفارشات کالا را مستقیما از فروشگاهها دریافت کنند.

فیشاپینگ از محل فروش کالای شرکتهای عضو به سوپرمارکتهای عضو (هایپرنت)  و همچنین

از محل فروش کالای سوپرمارکتهای عضو (هایپرنت‌ها)  به مصرف‌کنندگان نهایی پورسانت دریافت میکند.

شرکتهای عضو موظف به پرداخت پورسانت فیشاپینگ هستند .

نحوه محاسبه پورسانت فیشاپینگ به زیر است:

(قیمت مصرف‌کننده – قیمت خرده‌فروش)* % (5+5) = پورسانت فیشاپینگ

5% از این پورسانت هنگامی دریافت می شود که فروشگاه کالایی را به شرکت سفارش دهد.

5% از پورسانت هنگامی دریافت می گردد که مصرف کننده نهایی کالایی را به فروشگاه سفارش دهد.

یک مثال برای محاسبه پورسانت فیشاپینگ:

شرکت کالایی را باقیمت 26.000 تومان دراختیار فروشگاه قرار می دهد.

فروشگاه این کالا را با قیمت 30.000 تومان به مصرف کننده تهایی می‌فروشد.

حاشیه سود فروشگاه برابر است با 4000 تومان وجمع پورسانت فیشاپینگ از فروش این کالا به فروشگاه 400 تومان است .

در این مثال پورسانت فیشاپینگ  1.3% قیمت کالاست

 

 

 

کلیه حقوق سامانه یکپارچه‌سازی فروشگاههای ایران متعلق به فیشاپینگ می باشد.