ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

پورسانت هایپربوک:

هایپربوک این امکان را برای فروشگاهها فراهم می‌کند که مستقیما به شرکتها کالا سفارش بدهند.

هایپربوک این امکان را برای شرکتها فراهم می‌کند که سفارشات کالا را مستقیما از فروشگاهها دریافت کنند.

هایپربوک از محل فروش کالای شرکتهای عضو به سوپرمارکتهای عضو (هایپرنت)  و همچنین

 از محل فروش کالای سوپرمارکتهای عضو (هایپرنت‌ها)  به مصرف‌کنندگان نهایی پورسانت دریافت میکند

شرکتهای عضو موظف به پرداخت پورسانت هایپربوک هستند .

 

نحوه محاسبه پورسانت هایپربوک به زیر است:

(قیمت مصرف‌کننده – قیمت خرده‌فروش)* % (5+5) = پورسانت هایپربوک

5% از این پورسانت هنگامی دریافت می شود که فروشگاه کالایی را به شرکت سفارش دهد.

5% از پورسانت هنگامی دریافت می گردد که مصرف کننده نهایی کالایی را به فروشگاه سفارش دهد.

یک مثال برای محاسبه پورسانت هایپربوک:

شرکت کالایی را باقیمت 26.000 تومان دراختیار فروشگاه قرار می دهد.

فروشگاه این کالا را با قیمت 30.000 تومان به مصرف کننده تهایی می‌فروشد.

حاشیه سود فروشگاه برابر است با 4000 تومان وجمع پورسانت هایپربوک از فروش این کالا به فروشگاه 400 تومان است .

در این مثال پورسانت هایپربوک  1.3% قیمت کالاست

 

خرید سهام (مشارکت در سود هایپربوک):

سهامداران با خرید هر سهم از هایپربوک در  پورسانت هایپربوک  مربوط به سفارش کالا به شرکتها، سهیم می‌شوند.

تعداد کل سهامهای قابل واگذاری 5000 سهم از مجموع 20000 سهم می باشد و هر سهام 1.000.000 تومان ارزشگذاری شده است. 

کلیه حقوق سامانه یکپارچه‌سازی فروشگاههای ایران متعلق به فیشاپینگ می باشد.